mercredi 2 juin 2010

سَاعَاتْسَاعَاتْ نِفـْرَحْ بـِيكْ
وْ سَاعَاتْ نِبْكِي عْلِيكْ
َساعَاتْ نِسْتـَنـَّاكْ
وْ سَاعَاتْ نِخْلِفْ بـِيكْ
وْسَاعَاتْ أنَا نْخَافْ مِنـّـِي عْلِيكْ


َساعَاتْ لِيلِي يْطـُولْ
ِو نـْخَافْ مِالمَجْهُولْ
ْو تِتـْعَدَّى الايَّامْ
عْلـَيَّ .. ِو الفـُصُولْ
ْو نَاسْ يْقـُولـُو ضَاعْ
نَاسْ قـَالـُو مَهْبُولْ
وْنـَاسْ عَرْفـُو اللـّـِي هْبَالِي بـِيك ْ مَا يْزُولْ


َساعَاتْ اللـّـِيلْ يـِطـْوَالْ
ْو قـَلـْبـِي عْلِيكْ يـِكْحَالْ
ِو نـْفـَكـّرْ بَاشْ نـنـْسَاكْ
ِو بْدَى حُبّـِي يـِذ ْبَالْ
َلكِنـُّو قـَلـْبـِي بْكـَى
دَمْعِي مِنْ عِينِي سَالْ
وَعْرَفـْتْ اللـّـِي نِسْيَانِي لِيكْ مُحَالْ
الكلمات هذومة ركّبتهم عالغناية متاع
terence trent darby
"delicate "
اللي صوتو باهي و يعرف الغناية .. يعطيها
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire